Sabtu, 25 November 2017

Dialog Simbah dan Putu


LONTONG
Putu : “Gek ngopo sampean mbah? “
Simbah : “ Nggolek godhong gedhang le..”
Putu : “ Godhong gedhang gawe opo mbah ?"
Simbah : “Gawe bungkus lontong”
Putu : “Lontong gawe opo mbah”
Simbah : “ Mengko dipangan karo opor”
Putu : “Oooo sik mengko.. lha saiki ngopo mbah?
Simbah : “Nggolek godhong gedhang leee”
Putu : “Gawe opo mbah? “
Simbah : “Digawe bungkus lontong!! Khan mau wis tak kandani leee!?!?!”
Putu : “Lontong digawe opo mbah?”
Simbah : “Dipangan karo opor leee, mosok digawe ganjel lawang??“
Putu : “Oh ngono yo mbah”
Simbah : “Iyooo, wis kono lungo, ojo ngganggu aku!!!”
Putu : “Kenopo mbah? “
Simbah : “Kan aku akeh gawean saiki…!!!”
Putu : “Gawean opo mbah…?”
Simbah : “ Maasyaa Allaaah....nggolek godhong gedhaaaang lee...!!!”
Putu : “Godhong gedhang gawe opo mbah…?”
Simbah : “Digawe lontoooong, ra krungu tho kowe?????!! “
Putu : “Simbah ngomong karo sopo…? “
Simbah :“ Astaghfirullah....karo kowee...tholeee....!!!
Putu : “lha nek karo aku, kenopo simbah bengak bengok? Aku kan nang kene wae”
Simbah : “Mripatmu merem tho... !!! Soale kowe bodho… ora ndelok tho aku lagi akeh gawean????!!!! “
Putu : “Gawean opo mbah….? “
Simbah : “Dengkulmu anjloogg!!!! Nggolek godhong gedhaaaang leee...!! “
Putu : “Godhong gedhang gawe opo mbah…?”
Simbah : “ lambemu ambrol...… digawe bungkus lontong, lontong yo dipangan leeeee!!!! “
Putu : “Kan nang omah ono sego?, kenopo simbah mangan lontong campur godhong gedhang mbah????”
Simbah : “Putuku sing nggantheng ireng thuntheng koyok areng, kowe dolan sing adoh, nek perlu ora usah mbalek sak lawase!!!!!, Engkok simbah bludregke kumat. Simbah lagi nyambut gawe saiki!!”
Putu : “Kenopo koq bludreg mbah? Sakjane simbah nggolek godhong gedhang opo bludreg sih? Bludreg kuwi opo sih mbah? Iso digawe bungkus lontong tho…?“
Simbah : “Yaa ampuun. ... le.. lee...!! Kok guoblok tenan koweeee..!!!! Kenthiiir!!!!“
Putu : “Kenthir??? Simbah stress yo?? “
Simbah : “Iyo Simbah stress..!. mumet ndasku ono kowe ngganggu aku nyambut gawe!! “
Putu : “Nek nyambut gawe nggolek godhong gedhang marai mumet…, kenopo simbah isih tetep nggolek godhong gedhang??”
Simbah : “Wis wis ora usah kakean cangkem!! Saiki minggato, muliho wae kowe.!!!!“
Putu : “Iyo mbah, aku muleh wae… simbah ora muleh sisan…??”
Simbah : “Oraaa, aku isih akeh gawean “
Putu : “Gawean opo mbah…?”
Simbah : “Weduss...!!! takok maneh!!!!! nggolek godhong gedhang,..!!!!
Putu : "Godhong gedhang gawe opo mbah,.?”
Simbah : “Gawe njejeli lambemu...!!!!????
Putu : Lhaa jarene mau gawe bungkus lontong mbah?
Simbah kej├ęt-kejet terus semaput 
Sumber : WA Group

Tidak ada komentar:

Posting Komentar