Sabtu, 25 November 2017

Dialog Simbah dan Putu


LONTONG
Putu : “Gek ngopo sampean mbah? “
Simbah : “ Nggolek godhong gedhang le..”
Putu : “ Godhong gedhang gawe opo mbah ?"
Simbah : “Gawe bungkus lontong”
Putu : “Lontong gawe opo mbah”
Simbah : “ Mengko dipangan karo opor”
Putu : “Oooo sik mengko.. lha saiki ngopo mbah?
Simbah : “Nggolek godhong gedhang leee”
Putu : “Gawe opo mbah? “
Simbah : “Digawe bungkus lontong!! Khan mau wis tak kandani leee!?!?!”
Putu : “Lontong digawe opo mbah?”
Simbah : “Dipangan karo opor leee, mosok digawe ganjel lawang??“
Putu : “Oh ngono yo mbah”
Simbah : “Iyooo, wis kono lungo, ojo ngganggu aku!!!”
Putu : “Kenopo mbah? “
Simbah : “Kan aku akeh gawean saiki…!!!”
Putu : “Gawean opo mbah…?”
Simbah : “ Maasyaa Allaaah....nggolek godhong gedhaaaang lee...!!!”
Putu : “Godhong gedhang gawe opo mbah…?”
Simbah : “Digawe lontoooong, ra krungu tho kowe?????!! “
Putu : “Simbah ngomong karo sopo…? “
Simbah :“ Astaghfirullah....karo kowee...tholeee....!!!
Putu : “lha nek karo aku, kenopo simbah bengak bengok? Aku kan nang kene wae”
Simbah : “Mripatmu merem tho... !!! Soale kowe bodho… ora ndelok tho aku lagi akeh gawean????!!!! “
Putu : “Gawean opo mbah….? “
Simbah : “Dengkulmu anjloogg!!!! Nggolek godhong gedhaaaang leee...!! “
Putu : “Godhong gedhang gawe opo mbah…?”
Simbah : “ lambemu ambrol...… digawe bungkus lontong, lontong yo dipangan leeeee!!!! “
Putu : “Kan nang omah ono sego?, kenopo simbah mangan lontong campur godhong gedhang mbah????”
Simbah : “Putuku sing nggantheng ireng thuntheng koyok areng, kowe dolan sing adoh, nek perlu ora usah mbalek sak lawase!!!!!, Engkok simbah bludregke kumat. Simbah lagi nyambut gawe saiki!!”
Putu : “Kenopo koq bludreg mbah? Sakjane simbah nggolek godhong gedhang opo bludreg sih? Bludreg kuwi opo sih mbah? Iso digawe bungkus lontong tho…?“
Simbah : “Yaa ampuun. ... le.. lee...!! Kok guoblok tenan koweeee..!!!! Kenthiiir!!!!“
Putu : “Kenthir??? Simbah stress yo?? “
Simbah : “Iyo Simbah stress..!. mumet ndasku ono kowe ngganggu aku nyambut gawe!! “
Putu : “Nek nyambut gawe nggolek godhong gedhang marai mumet…, kenopo simbah isih tetep nggolek godhong gedhang??”
Simbah : “Wis wis ora usah kakean cangkem!! Saiki minggato, muliho wae kowe.!!!!“
Putu : “Iyo mbah, aku muleh wae… simbah ora muleh sisan…??”
Simbah : “Oraaa, aku isih akeh gawean “
Putu : “Gawean opo mbah…?”
Simbah : “Weduss...!!! takok maneh!!!!! nggolek godhong gedhang,..!!!!
Putu : "Godhong gedhang gawe opo mbah,.?”
Simbah : “Gawe njejeli lambemu...!!!!????
Putu : Lhaa jarene mau gawe bungkus lontong mbah?
Simbah kej├ęt-kejet terus semaput 
Sumber : WA Group

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Seluruh atau sebagian artikel yang terbit di Situs kami tidak otomatis mempresentasikan suara umat islam secara keseluruhan. Setiap tanggapan, sanggahan atau komentar Anda dapat disampaikan ke kolom komentar di bawah ini