Rabu, 27 November 2019

Surat Al Lahab dan Terjemahan

بسم الله الرحمن الرحيم
111:1


Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.

 

111:2


Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.

 

111:3


Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.

 

111:4


Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar 

111:5
Yang di lehernya ada tali dari sabut.


© Copyright - All Rights Reserved

Tidak ada komentar:

Posting Komentar