Rabu, 27 November 2019

Surat Al Ikhlas dan Terjemahan

بسم الله الرحمن الرحيم


112:1


Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa.

112:2


Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

112:3


Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, 112:4dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia".


© Copyright - All Rights Reserved

Tidak ada komentar:

Posting Komentar