Selasa, 18 Desember 2018

Garis Keturunan Habaib Yang Tersambung Sampai Rasulullah

Oleh : Ust. Abdi Kurnia Djohan

Dalam video yang diedarkan beberapa tahun yang lalu, Yazid Abdul Qadir Jawwas menolak bahwa Rasulullah mempunyai keturunan hingga hari ini. Dengan tegas, ia menyatakan bohong jika ada orang yang diaku atau mengaku keturunan Rasulullah. Jelas yang dimaksud oleh beliau, adalah kalangan habaib. 

Dari beberapa catatan yang saya telusuri garis keturunan para habaib memang bersambung sampai kepada Rasulullah. Urutannya adalah sebagai berikut:

1. Rasulullah Muhammad sholla Allahu alaihi wa sallam menikah dengan Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid Radhiyallahu anha, melahirkan:

2. Sayyidah Fathimah Azzahra yang menikah dengan Sayyidina Ali bin Abu Thalib, melahirkan, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Muhsin, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ummu Kaltsum.

3. Yang hidup sampai dewasa adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain.

4. Sayyidina Hasan wafat pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah dan mempunyai keturunan

5. Sayyidina Husain wafat pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah, meninggalkan keturunan Sayyidina Ali al-Ashghar (gelar Zainul Abidin), Sayyidah Sukainah, Sayyidah Nafisah dan Sayyidah Zainab.

6. Sayyidina Ali Zainal Abidin mempunyai anak Sayyidina Muhammad al-Baqir;

7. Sayyidina Muhammad al-Baqir mempunyai anak Sayyidina Ja'far al-Shadiq;

8. Sayyidina Ja'far mempunyai tiga anak laki-laki; Sayyidina Musa al-Kazim, Sayyidina Muhammad, dan Sayyidina Ali al-Uraidl. 

9. Sayyidina Ali al-Uraidl mempunyai tujuh orang anak, empat di antaranya laki-laki; Sayyidina Muhammad al-Naqib, Sayyidina Ahmad al-Sya'rani, Sayyidina al-Hasan, dan Sayyidina Ja'far al-Ashghar;

10. Sayyidina Muhammad mempunyai anak bernama Sayyidina Isa al-Rumi;

11. Sayyidina Isa al-Rumi mempunyai anak bernama Sayyidina Ahmad dan Sayyidina Muhammad;

12. Sayyidina Ahmad memutuskan hijrah dari Baghdad karena tekanan politik dari Bani Abbasiyyah yang memusuhi semua keturunan Ali bin Abu Thalib;

13. Beliau hijrah ke Yaman, setelah sebelumnya singgah di Hijaz untuk melaksanakan ibadah haji:

14. Dari Sayyidina Ahmad bin Isa ini lahir beberapa orang anak di antaranya Sayyidina Muhammad al-Bashri, dan Sayyidina Abdullah atau Sayyidina Ubaidillah. Sayyidinia Ubaidillah ini yang disebut sebagai pangkal Bani Alawiyyin, para habaib. 

15. Sayyidina Ubaidillah mempunyai keturunan bernama Sayyidina Alawi. Dari Sayyidina Alawi ini lahir Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali melahirkan putera bernama Sayyidina Muhammad bin Ali Shohibul Mirbath. Dari situ lahirlah keturunan-keturunan yang kemudian dikenal dengan marga Maula Dawilah (marga tertua), Assagaf, Syaikh Abu Bakar bin Salim, Aqil bin Salim (al-Atthas), al-Muhdhor, al-Haddad, al-Hiyed, al-Kaaf, Shihab, bin Sumaith (Smith), al-Hadar, Baraqbah, Baumar, Bassurah, al-Munawwar, al-Hinduwan, al-Syathiri, al-Aidid, bin Yahya, al-Muthahhar, al-Hamid, Bafaraj, Bajuhdab, Basyaiban, dan lain-lain. 

Dengan silsilah yang demikian jelas ini, apakah masih diragukan bahwa Rasulullah mempunyai keturunan? Jangan-jangan hanya kedengkian yang menutup hati untuk mengakuinya. Shollu 'alan Nabi....

Tidak ada komentar:

Posting Komentar