Selasa, 02 Mei 2017

Tugas Para Ulama

Ustad Abdi Kurnia Djohan
Forum Muslim - Para ulama bukan hanya mengajarkan sikap moderat. Tapi, mereka juga mengingatkan batasan halal dan haram. Jangan karena ingin menjunjung tinggi sikap moderat, batasan halal dan haram diabaikan.
Rasulullah shollallohu alayhi wa sallam bersabda:

الحلال بين والحرام بين و بينهما امور مشتبهات

Perkara halal itu jelas dan perkara haram itu jelas. Dan di antara keduanya terdapat banyak perkara yang syubhat (samar-samar)

لا يعلمهن كثير من الناس

Banyak orang yang tidak mengetahui perkara yang syubhat.

فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه و عرضه

Siapa yang terpelihara dari syubhat, sungguh dia bisa menjaga kebaikan agama dan kehornatannya.

و من وقع فى الشبهات فقد وقع فى الحرام

Siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka dia akan terjatuh ke dalam perkara yang haram

كالراعى يرعى حول الحمى يوشك ان يرتعى فيه

Laksana penggembala yang menggembala di batas kebun orang, tentu sangat dimungkin gembalanya akan masuk ke situ.

الا لكل ملك حمى و حمى الله محارمه

Ketahuilah bahwa setiap penguasa mempunyai daerah larangan, dan daerah larangan Allah itu adalah perkara-perkara yang diharamkannya
(HR al-Turmudzi) (Sumber :Abdi Kurnia Djohan)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar