Selasa, 02 Mei 2017

Beberapa Ucapan Ulama Yang Sering Dipelintir Dari Konteks Aslinya

Ustadz Abdi Kurnia Djohan


Forum Muslim - Banyak ucapan ulama yang sekarang ini digunakan tidak sesuai dengan konteksnya. Sebagai contoh ucapan ini:

أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس.

"Orang yang paling bodoh adalah orang yang meninggalkan apa yang dia yakini untuk mengikuti yang diyakini orang lain."

Pada asalnya ucapan ini disampaikan dalam konteks aqidah. Tapi, sekarang ucapan ini digunakan dalam konteks keberpihakan politik. Aqidah sudah tidak dilihat lagi.

Manipulasi terhadap ucapan ulama, juga dilakukan terhadap ucapan Imam Assyafi'i:

وان كان الحديث صحيحا فهو مذهبي

"Sekiranya hadits itu shahih, itulah madzhabku"

Ucapan ini sebenarnya menunjukkan ketawadhu'an Imam Assyafi'i di dalam persoalan agama. Bukan dimaksudkan untuk menolak pendapat yang tidak berdasarkan hadits apalagi menganggap Imam Syafii tidak menguasai ilmu hadits.

Namun, belakangan ucapan Imam Syafi'i itu justru dipakai untuk argumen bahwa bermadzhab itu tidak penting karena Imam Syafi'i pun berpedoman kepada hadits.
Masih banyak lagi, perkataan ulama yang dimanipulasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu pada zaman sekarang ini. (Sumber : Ustadz Abdi Kurnia Djohan)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar