Jumat, 13 Maret 2009

Sakarotul Maut

Ilustrasi
Allah SWT berfirman dalam Al qur'an surat Al anfal : 50
"Kalau sekiranya kamu dapat melihat para malaikat itu mencabut nyawa
orang orang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka sambil
berkata : "rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar" (niscaya kamu
akan merasa ngeri).
Cara malaikat Izroil mencabut nyawa seseorang tergantung dari amal
perbuatan orang tersebut. Bila orang itu adalah kafir maka dia akan
meninggal dengan perlakuan yang kasar sekali dari malaikat Izroil.
Namun bila dia orang beriman tentu malaikat akan mencabutnya dengan
lemah lembut meski peristiwa sakarotul maut adalah peristiwa yang
menyakitkan.
Firman Allah :
"Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang orang
dholim berada dalam tekanan sakarotul maut, sedangkan para malaikat
memukul dengan tangannya sambil berkata : " keluarkanlah nyawamu ! "
pada hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat
menghinakan,karena kamu selalu mengatakan terhadag Allah perkataan
yang tidak benar dan karena kamu menyombongkan diri terhadap
ayat-ayatNya. (Q.S. AL An'am : 93)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar